خرمای سایر در سه نوع هسته دار، بدون هسته و چیپس خرما ارائه می شود.

خرمای سایر (Sayer Dates) دارای رنگ قهوه ای تیره تا قهوه ای روشن می باشد، این خرما به صورت نیمه خشک برداشت می گردد. خرمای سایر هم به صورت با هسته و هم بدون هسته در دسترس می باشد. خرمای سایر برای مصارف خوراکی و صنعتی به اکثر کشورهای قاره های اروپا ، استرالیا ، آمریکا ، آفریقا ، آسیا و اقیانوسیه صادر میشود .

خرمای سایر توسط شرکت نخل سبز صبحی پس از سورت، شستشو ، ضد عفونی و روغن زدن در کارتن های 10 و 5 کیلویی به صورت فله عرضه می شود.  در بسته بندی های مختلف به درخواست مشتری ارائه می شود.